Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna

Ujna mi za 20 maraka radi u Kombinat
da nađe bolji pos'o neće za inat
striko skuplja staro gvožđe
pod teretom kičma stenje
on u bolji pos'o nema povjerenje
seja mi za dragim svake noći vene reže
preko dana njega ručerdama steže

Mentalitet, mentalitet, mentalitet
sveukupni ljudski kvalitet

Moj entitet gaji natalitet
jer kvantitet proizvodi kvalitet
tako misli svaki propalitet
suze i sline, isti salinitet...

Mentalitet, mentalitet, mentalitet
sveukupni ljudski kvalitet

Bolje jedno vruće pivo nego četiri 'ladna
bolje stara baba, nego djeva mlada...

Rambo Amadeus