Izađite, molim (Variola Vera)

Inspektor Molder i doktorica Skali
Uopšte nisu očekivali
Da će u sledećoj epizodi serije X-Files
Otkriti davno zaboravljeni smrtonosni virus
U kliničkobolničkom centru Dragiša Mišović.

Pacijenti su pali u hibernaciju
Bolnicu su stavili pod izolaciju
A hrabri Mile ložač
Nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam
Ne bi li podložio kotlarnicu jače!

Au Mileeee!

Ali Mile nije očekiv

Rambo Amadeus