Manijak

Ja sam momak lep i jak
A na žene vrlo lak
Ja sam njima rana-rak
Pa me zovu manijak

S kojom ja provedem noć
Ta veliča moju moć
A koju ja uzmem svu
Ta mi pjeva pjesmu tu
Ta mi pjeva pjesmu tu

Manijače, manijače
ubio te grom
gde god si me udarao
nastao je lom

Udri jače manijače
ti u ritmu tom
od kad si me napastvov'o
u srcu si mom

Iako sam vrlo mlad
(iako je vrlo mlad)
boji me se ceo grad
(boji ga se ceo grad)

jer sam momak lep i jak
(jer je momak lep i jak)
jer me zovu manijak
(jer te zovu manijak)

S kojom ja provedem noć
Ta veliča moju moć
(Provele smo sa njim noć
Velika je njemu moć!)

A koju ja uzmem svu
Ta mi pjeva pjesmu tu
(Uzeo je mene svu,
Ja mu pevam pesmu tu)

Manijače, manijače
ubio te grom
od kad si me napastvov'o
u srcu si mom

Udri jače manijače
ti u ritmu tom
gdje god si me udarao
nastao je lom

Udri jače manijače
ti u ritmu tom
gdje god si me udarao
nastao je lom

Što te volim manijače
ubio te grom!

Rambo Amadeus