Plastik Fantastik

Ja sam plastični hirurg
plastik fantastik
ugrađujem turbo sise bombastik
polivinilhlorid silikon elastik
lozi se laik skeptik sholastik

Sužavam mindžu, smanjujem tibu
od lopate pravim vrhunsku ribu
Samo pljuni lovu, genge, pare,
armaturu u karu, airbag u jaje

Zatežem lice, smanjujem njonju,
pumpam usne na pet atmosfera,
štemujem vilicu, na licu anomalije
posuvraćujem kožuricu, abartujem genitalije.

Depiliram dlake iz nosa, uveta,
Trajno čupam praziluk iz dupeta
samo donesi love pun kufer
ima da ti ugradim njufer

Rambo Amadeus