Predrasude

Predrasude,
predrasude...

Crnogorci su lijeni.
Bosanci su glupi.
Slovenci su škrti.
Makedonci su zadrti.

Predrasude,
predrasude...

Sponzor, sponzor!
Sponzor, sponzor!
Sloboda je skupa...

Izgled vara.
Plavuše su gluplje.
Suština je duboko.
U centru je skuplje.
Crnci sviraju bolje.
Sunčanje je zdravo.
Sto babica kilavo dijete.
Nema života izvan naše planete!

Predrasude,
predrasude...

Sponzor, sponzor!
Sponzor, sponzor!
Sloboda je skupa...

Rambo Amadeus