Operater

Molim vas,
molim vas,
molim vas...
hitno me povežite s glavnim!

Dobili ste govorni automat
komunikacionog biroa, centralne uprave,
komandnog štaba, regionalnog sektora

Ako želite da se žalite, pritisnite taster - 1
Ako želite da se hvalite, pritisnite taster - 2
Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster - 3

U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera...

Operater, operater,
spoj me s ložom
sprema se sranje u parter

Molim vas,
molim vas,
molim vas...
hitno me povežite s glavnim
Molim vas, ja imam rešenje
Molim vas, molim vas

Nešto sa sunčevim sistemom nije u redu!
Ja imam rešenje, u pitanju su sekunde!!!

Operater, operater,
spoj me s ložom
sprema se sranje u parter

Operater, operater,
ne smijem pred djecom
inače bi im...

Rambo Amadeus