LM Hit (katodna i kanalizaciona, dvije bratske cijevi)

Od nervoze pušim dnevno
LM skoro cijelo paklo
od kako me proviđenje
po tintari taklo
kakvo crno proviđenje
dupe se omaklo
pod televizorsko
uveličavajuće staklo

Ali korov ne smije rasti
u cvijetnoj aleji katodnih cijevi
zato u godini hortikulture
motika mnoga gaji želju da plevi

Ne filozofiraj Rambo, no napravi hit
narod je te tvoje filozofije sit
napravi nam pjesmu da na radio talasa, vala
da služi za zabavu narodnih masa

U njemu ne pominji da je mala plata
i zajebi priču o posledici rata
daj laku notu da se ćuti i trpi
da cjepamo lakše uši dok se dupe krpi!

Ali korov ne smije rasti
u cvijetnoj aleji katodnih cijevi
zato u godini hortikulture
motika mnoga gaji želju da plevi

Šta je ljudi, 'oćete hit?
A Rambo je nešto hitova sit!
Šta je ljudi 'oćete hit?
A Rambo je nešto hitova sit!

Volite li možda neku šansonu
u koju se pjeva da je mala plata?
il biste radije neku kanconu
koja detaljno opisuje poslijedice rata?

Ili više možda volite šlager
koji pjeva da se nemaština trpi,
il hevi metal što cijepa uši
da podsjeti narod čime dupe krpi...

Rambo Amadeus