Ljubičica

Kad sam bio ja momak mlad
Kada ti si bila mlada snena ljubičica
Kad sam bio ja momak mlad
Ahahaha...

Kad sam bio ja momak mlad...

Rambo Amadeus