Bumbarov let

Ko to kaže ko to laže planeta je mala
nije mala nije mala mnogo ratovala

3014. Saturn udario
3018. Zemljan pobijedio

Ko to kaže ko to laže kosmos da je mali
nije mao nije mao mnogo ratovao

100041. Big Bang udario
100045. Zemljan pobijedio

Ko to kaže ko to laže mozak da je mali
nije mao nije mao mnogo razmišljao

'61. Ajnštajn udario
'95. Hoking pobijedio

Laser udario
Walter pobijedio

Walter udario
Biceps pobijedio

Triceps pobijedio

Rambo Amadeus