Rambo Amadeus kolo

A shune dole
A shune Rambo
A shune Amadeus
....svaka mu čast

A sada, solista na francuski rok,
Soni Boj, magična ruka!

Kad u školi nešto škripi
upotrebi cipi-ripi!

Sviranje se brzo uči
ko je lud da sedi kući!

Dragi gosti predstavljali smo vam
solistu Rambo Amadeus
i prateća grupa, El Dorado
pod upravom Saše Marković Meksikanac

Rambo Amadeus