Beton

Koga jas bi se prašuval - bi ja betoniral trevata
I bi ja ofarbal temno kafena sekoja sina voda
Nekako bi dupnal tenok sloj na ozon
A Zemjata bi ja zaštitil so najlonska kesa

Beton beton samo beton
Beton nam ni treba

Koga jas bi se prašuval - bi gi isekol site šumi
I za ukras bi postavil gumi od traktor
So kiselina jas bi ja navodnuval zemjata
A decata sekoj den so Rentgen bi gi slikal

Beton beton samo beton
Beton nam ni treba

Koga jas bi se prašuval – na srede grad bi ložel kazan
Sekoj bi mi jadel, se znae, ruček ednoobrazen

Na praznici bi instaliral lovor okolu glavata
I na narodot bi mu go održal sledniot govor:

Beton beton samo beton
Beton nam ni treba
Bidejќi od trevata opasno luta zmija ne‘ demne

Beton beton samo beton
Beton nam ni treba
BidejÑœi od trevata nonšalantno luta zmija ne‘ demne

Mak Hedon