Čobane, vrati se

zvanični SLOVENAČKI

Pastir je pravkar zapustil stavbo

"Pastir, oj pastir, ali veš, da ovce brez tebe ne morejo"

Pastir
vrni se!
Ovce tvoje
ne morejo brez tebe

Smo mislili
da je ob robu
bolj kakovostna paša

Smo mislili
da najboljšo travo
čuvaš za sebe

Prevod: Davor Damjanić

Davor Damjanić