Čobane, vrati se

LJUBLJANSKI (SLENG)

Paster je lihkar zapustu bilding

"Paster, ej paster, a veš, da ovce ne morjo brez tebe"

Paster
vrn` se!
ovce tvoje
ne morjo brez tebe

Misl`l smo
da je ub konc`
bol` kul paš`nk

Misl`l smo
da tanajbol` travo
merkaš zase

Prevod: Davor Damjanić

Davor Damjanić