Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna

Gruja e dajës për njëzet marka punon n’kombinat me gjet punë më të mirë nuk don për inat Axha mbledh hekur prej peshës shpina i kërcet ai nuk beson në punë të re motra për të dashurin i pren venat për cdo natë at gjatë dites dorëzat e shtrengojnë Mentalitet, mentalitet, mentalitet gjithëpërfirshirës kualitet Entiteti im kultivon natalitet se kuantiteti prodhon kualitet ashtu mendon edhe cdo humbes lotët dhe qyrrat me të njejtin salinitet Mentalitet, mentalitet, mentalitet gjitheperfirshires kualitet Ma mire nji birre te nxehte se kater te ftofta Ma mire plaka e vjeter se pidhi i nuses të re