Emocije

Vrijeme teče
Život je kratak
Guska se peče
A meni će batak

Tvoje uklesano ime
U memoriji moga sjećanja
Nikada neće izlizati zub vremena
Jer to je vajarsko delo prirode,
Kano klisurine...

Mahala si sa obale mosta
Ispraćajuć' naše zajedničko zbogom
dok tužno jeca bubanj u noći
stajali smo kao vlak u snijegu

Ja sam bio takoreći momak
bezbrižno se boreć za svoju budućnost
a sada sam samo Rambo Amadeus
što valove broji niz pučinu

Rambo Amadeus