Budala

Hej, ljudi ja nemam više želju
da budem dežurna budala.
Na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima
najiskrenije vam hvala.

Jer u poslednje vrijeme
ni o čemu drugom
ne mogu da mislim
osim na lovu i nekretnine.

Nekretnine,
kano klisurine...

Budala stalno o nečemu misli
o tom bi neumorno s drugima zborio
direktan prenos umne proizvodnje
lunarno vozilo, dvotarifno brojilo

Budala stalno misli,
a radije bi da ne misli
nego da jede, pije,
vodi ljubav ili se smije
jer budala se uvijek prvi smije
i često biva da se jedini smije
ko umije njemu dvije...

budala duboko u sebi
misli da je genije
zato je vječno mlad
pa stalno počinje od nule
optimizam, entuzijazam
dosta su mu dupe i sise za orgazam
provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja
uzdajući se u njihovu čast
budala se čudi kako su gluplji bogatiji od njega
a u isto vrijeme je i željan i sit svega...

Hej, ljudi ja nemam više želju
da budem dežurna budala.
Na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima
najiskrenije vam hvala.

Jer u poslednje vrijeme
ni o čemu drugom
ne mogu da mislim
osim na lovu i nekretnine.

Nekretnine,
kano klisurine...

Rambo Amadeus