Glupi Hit

ALO MOLIM (SLOVENSKA ANTITEZA 2)

Svako veče kasno, kad u krevet ležem,
kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem,
i izbrojim ja ovaca jedno tri'es'sedam,
od buke na jedno oko počinjem da gledam,

Tad pomislim to su od savjesti trube,
"Nisi opr'o noge, nisi opr'o zube."
Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno,
možda ovi s trećeg sprata vode ljubav glasno?

Nisu, nisu ni komšije sa trećega sprata,
telefonsko to je zvono moga aparata,
Kaže: Alo, Molim? Alo? Molim?
Rambo, ja te volim!

Slučaj vrlo delikatan, čujem muški glas,
ne znam samo je li tenor, bariton il' bas,
E čudim se tvome nastranom hobiju,
u Crnu Goru tak'e ljude šalju na robiju,
Pristojan svijet u ovo doba spava,
'Ajde spavat' jebala te telefonska sprava!

Telefonske žice zuje,
ovaj meni jedno isto poručuje,
"Ovdje Rambova telefonska centrala,
poruku kaži poslije zvučnoga signala!"

Alo? Molim? Rambo ja te volim!

Rambo Amadeus