Godine kurcu prolaze

Oh, bitter fate, don

Koprivica Marko