K.P.G.S. (Oda radosti)

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi
od kojih je jedan bio Rambo Amadeus
a drugi Hort Heraklit.

Hort Heraklit je rekao Rambu:
"Milsim da su osnovna cetiri elementa
koja su stvorila svijeeet:

Zemlja, Vazduh, Voda i Vatra"

Rambo Amadeus,
perući svog stojadina,
rekao mu je:
"Suviše sam star, da bih ti mogao pomoći,
ali mislim da su osnovna četiri elementa
koja su stvorila svijet:

Kurac
Pička
Govno
Sisa!"

KURAC, PIČKA, GOVNO, SISA (56x)

Rambo Amadeus