Hej, haj, barikade

Emanuele, daj Kantu!
Tauzende, mijesi Pitu!
Gordone, otvori Flašu!
Ričarde, šilji Kitu!
Kravicu tranžiraj, Leni!
Verne, otvori Žile!
Nenade, napuni Čanak!
Kolinse, isprži File!

Hej haj brigade, hej haj ruke mlade,
Hej haj brigade, hej haj barikade.

Nikola, naoštri Teslu!
Robine, šarafi Kuku!
Ho Ši, postavi Mine!
Šildsova, pucaj Bruku!
Pančo, fataj se Vila!
Džordane, Dunavom Roni!
Trevore, duni u Hornu!
Evita, pometi Peron!
Sai, zajebi Babu!
Tajsone, pitaj Majku!
Rahela, kresni Ferari!
Boro, drži je za Kvaku!
Nadežda, operi Gaće!
Tomase, pokri joj Manu!
Džejmse, pripremi Vatu!
Mošo, napij Dajanu!

Hej haj brigade, hej haj ruke mlade,
Hej haj brigade, hej haj barikade.

Kanta za pitu, pita za flašu, flaša za kitu,
kita za žile, žile za čanak, čanak za file,
file za teslu, tesla za kuku, kuka za mine,
mine za bruku, bruka za vile, vile za hornu,
horna za babu, baba za majku, majka za kvaku,
kvaka za gaće, gaće za manu, mana za vatu,
vata za stijenu, stijena za more,
iščupaše Repu!

Hej haj brigade, hej haj ruke mlade,
Hej haj brigade, hej haj barikade.

Rambo Amadeus