Svim prijateljima, fanovima, simpatizerima, posjetiocima ove stranice,  pa čak i onima koji neovlašćeno sa mog web sajta kopiraju  moje postove i objavljuju ih po zatupljujućoj i moralno degradirajućoj žutoj štampi, svima onima do kojih je ova poslanica posredno ili neposredno stigla,  onima koji su u prilici da je pročitaju, kao i onima koji to nisu, želim  Zdravlje,  Sreću i puno Humora i Smijeha u Novoj Godini!

Jer tamo gdje su  Humor, Smijeh i  sposobnost da se čovjek šali na svoj račun i na račun svojih životnih izazova, tamo postoji i mogućnost da se nedaće  kroz koje u većoj ili manjoj mjeri prolazi svako ljudsko biće prihvate i tretiraju  na konstruktivniji  način.

Humor je i način da čovjek iz novih uglova sagleda situaciju u kojoj je, kao i izazove  na koje nailazi, samim tim drastično povećava i mogućnost da naizgled nesavladive zadatke sa uspijehom i riješi.

Sretnu Novu Godinu čestitam  sa jednakim žarom rijekama, potocima, šumama, sa svim njihovim stanovnicima,  sa željom da ljudi što manje po njima seru, zagadjuju, bacaju razni otpad, istrebljuju, krče, pale,  kradu i zloupotrebljavaju ih  na razne načine, nesvjesni da im od te iste  prirode zapravo zavisi goli život, kao  i opstanak  njihovih potomaka.

Sretnu Novu Godinu želim i planeti Zemlji,  sa molbom da je ljudski rod ne naljuti previše, pa da u svom bijesu pokaže koliko njena  priroda zna da bude opaka.

Sretnu Novu Godinu takodje želim i svim kometama, asteroidima i drugim lutajućim objektima kroz Mliječni put sa željom da se nikada ne sudare sa Zemljom već da nas džentlmenski puste da završimo našu vrtoglavu evoluciju od majmuna do čovjeka,  jer smo čini mi se već prešli dvije trećine tog spiralnog puta i fali nam još malo da ovladamo sobom i napokon krenemo da unapredjujemo svoje okruženje.

Svima Vama koji želite da vam bude bolje nego prošle godine poručujem da je pravi  recept  da sami budete bolji,  samo je tako moguće da prepoznate i prihvatite Dobro koje Kosmos kroz naše postojanje nudi.

Ovo nije nikakva kvazimetafizička palamudjevina, nego čista logika. Možeš sagledati i prepoznati samo ono što već u nekoj mjeri postoji u tebi.

Zao čovjek oko sebe vidi samo zlo, glup samo gluposti, sebičan samo sebičnost.

Biti bolji od samog sebe  je intimna odluka svakog pojedinca,  ona ne može da se diriguje  i kontroliše sa strane.

Biti bolji ne znači biti sposobniji, brži, jači, otporniji, hrabriji. Nije ni to loše, ali

biti bolji znači samo jedno.   Pokazati   Kosmosu ,  Planeti,  Ljudskom rodu i naravno Samom Sebi  zahvalnost što smo uopšte dobili priliku da od gomile lutajućih molekula postanemo bića koja su u stanju da  bar na kratko postoje i budu svjesna svog postojanja.

Ne iskoristiti tu priliku da makar za milimeter unepredimo svoje okruženje, ostaviti  ga za niansu boljim nego što smo ga  zatekli  zapravo je sa stanovišta same Evolucije neprirodno, samim tim neumitna sila prirode takvo nedjelo surovo kažnjava.

Iskoristimo datu  priliku. Budimo bolji i odmah će biti bolje.

Sretna Nova 2014!

Share →