Koncert sa ZJM BIG BAND-om iz Skopja.
Njihovi aranžeri, uz konsultacije sa mnom, aranžiraće na sasvim nov način petnestak mojih pjesama, i to ćemo onda izvesti u hali makedonske Filharmonije.

8. decembar, početak u 18,30 časova.