Znam da će neke od vas zanimati, upravo smo završili većinu radova na novim drvnenim, šupljim jarbolima.

Kako se to radi, pokušao sam da objasnim slikajući kratke video fragmente u svim fazama rada. Nadam se da imate jasno slliku. Ostalo je blanjanje i brušenje, dovodjenje spoljnog oktogona u krug, lakiranje, i prebacivanje ookva sa starih jarbola. Ali tu fazu nećemo još, treba prvo malo svirati , zaraditi  neke novce za nove zahvate, pa nastavljamo.

Stay tuned!