Još jedna faza rada završena. Tikova paluba postavljena. Upravo vidimo kako izgleda nakon prve ruke ulja. A ovdje vidimo kako izgleda kabina i razma nakon udarene prve ruke epoksidnog laka.