Majstor Lale opet briljira, nakon kobilice, kormila, osovine kormila, okova na brodu – evo i okova jarbola, bumova i baštuna. Peace of art.